Uniohjaus


Ammatillinen uniohjaus on itsetuntemusta ja sisäistä kasvua edistävä menetelmä, joka lisää luovuutta ja 
auttaa löytämään omia voimavaroja. Unet ovat tie ydinminuuteen ja vielä tiedostumattomaan tietoon, ja 
tämän tiedon äärelle ohjaaja unennäkijää opastaa. Hän auttaa unennäkijää ymmärtämään untaan ja siten 
omaa sisäistä maailmaansa.
Uniohjaus on hyvin voimauttavaa ja terapeuttista, vaikka se ei ole terapiaa. Se vapauttaa alitajuiset voimat ja lahjakkuuden ihmisen käyttöön. Uniohjaus vahvistaa ihmisen kykyä auttaa itse itseään omasta sisäisestä näkemyksestä käsin.
Uniohjaus on upea väline auttaa ihmisiä oivaltamaan uniaan ja luottamaan alitajuiseen tietoonsa. Uniohjaus sekä yksilötyössä että ryhmissä on kolmivaiheinen menetelmä. Uniohjaaja auttaa unennäkijää ymmärtämään unen symboliikkaa, löytämään unen yhteyden valve-elämään ja pohtimaan, mihin muutoksiin uni näkijäänsä ohjaa.
Yksilöuniohjaus
Ohjaaja auttaa kuuntelemalla ja kysymällä unennäkijää oivaltamaan itse omaa untaan. Ohjauksen tarkoitus on myös antaa välineitä omaan unityöskentelyyn. Unennäkijä on unensa ainoa asiantuntija, ohjaaja ei koskaan tulkitse unta. Menetelminä käytetään keskustelun lisäksi mm. symboli- ja mielikuvatyöskentelyä. Tapaamisia voi olla yksi tai useampia, unennäkijän tarpeesta riippuen. Muutosvaiheen työskentelyn myötä uniohjaus prosessina on hyvin syvällinen henkisen kasvun prosessi, jossa ohjaaja auttaa unennäkijää juurruttamaan unesta saadut oivallukset valve-elämään.
Uniohjaus ryhmässä
Voimaannuttavaa, elämyksellistä ja luovaa työskentelyä kokemuksellisessa uniryhmässä. Uni ihmisen syvimmän olemuksen sanoittajana sopii kohdattavaksi yhdessä toisten kanssa. Unen hienous on sen äärimmäinen yksilöllisyys ja ainutkertaisuus. Kuvatessaan ihmisen syvintä henkilökohtaisuutta se ulottuu niin syvälle, että tavoittaa ihmisyyden yhteisen, jaettavissa olevan perustan.
Uni on itsessään taideteos ja unityöskentely ryhmässä tuo sen kaikkien osallistujien ulottuville. Unta ei tulkita eikä unennäkijän itsemääräämisoikeutta unensa suhteen loukata millään tavoin. Jokainen ryhmässä eläytyy uneen kuin se olisi oma uni ja antaa ajatuksensa, tunteensa ja kokemuksensa unennäkijän käyttöön. Ryhmän omakohtainen eläytyminen auttaa unennäkijää saamaan yhteyden uneensa. Hän tuntee, ettei ole yksin outojen yöllisten kuviensa kanssa. Kaikki se äärimmäisen henkilökohtainen, minkä hän kertoi ryhmälle, tulee luottamuksella ja kunnioituksella vastaanotetuksi hyvin ainutkertaisella tavalla. Uniryhmätyöskentelyä voisi verrata nyyttikesteihin, joihin jokainen ryhmän jäsen tuo parasta mahdollista antiaan, joista unennäkijä voi valita vain ja ainoastaan sen, mikä hänelle sopii. 
Lähteenä opettajani ja ohjaajani Anne Lindholm-Kärjen www.sivu
Ei kommentteja: