Arja

Tällä hetkellä työni painopiste on yksilöllisessä asiakastyössä, käytän ekspressiivisen taideterapeutin kaikkia menetelmiä tavalla, joka parhaiten sopii kulloisenkin asiakkaan luonteeseen ja ongelman laatuun.

Tehtäväni on mahdollistaa ja tukea henkistä kasvua, luovuuden lisääntymistä, muuttumista.  Olen voimavarakeskeinen työnohjaaja, uniohjaaja® mindfulness-ohjaaja CFM® sekä ekspressiivinen taideterapeutti. Työssäni painopiste on uusien näkökulmien löytämisessä, elämän pienten ilojen etsimisessä ja huomaamisessa, stressinhallinnassa ja henkisen hyvinvoinnin lisäämisessä jokaisen asiakkaan omaa yksilöllistä intuitiota kunnioittaen.  Opiskelen koko ajan lisää näitä osa-alueita.

Tätä ennen olen tehnyt pitkän uran sisustusalalla, maahantuojana ja ulkomaisten yritysten edustajana Suomessa ja Baltiassa, osin Venäjällä myös.  Siitä urasta opin kunnioittamaan sekä päämiesteni että asiakkaitteni erilaisia kulttuureja ja tapoja ja toimimaan välittäjänä heidän monesti erilaisten näkemysten välillä -  ja myös aistimaan, mikä on siirrettävissä kulttuurista toiseen ja mikä ei.  Työssäni olin tekemisissä sekä suurten yritysten että pienten perheyritysten kanssa, puhumattakaan yhden naisen unelmista. Minulla on siis laaja kokemus ja näkemys yritysmaailmasta ja sen tuomista haasteista, unelmista, unelmien täyttymisistä ja pettymyksistä - niin isoissa kuin pienissäkin yrityksissä.

Koulutukseltani ennen nykyisiä koulutuksia olen ekonomi, pääaineitani olivat sekä markkinointi että henkilöstöhallinto(en osannut päättää, kumpi kiinnostaa enemmän, niin tein molemmat).  Molemmat ovat aina osoittautuneet hyödyllisiksi perusopinnoiksi elämässäni.

Jag är resursorienterad arbetshandledare,  mindfulness-ledareCFM® drömanalyserare och expressiv konstterapeut.  Helst kallar jag mig för en "förändringsagent", som möjliggör kundernas förändring, ökad välmående och tillväxt. Jag vill poängtera nya synvinklar, ökandet av livsglädje och stresshantering.  Jag önskar att kundens sjäsliga välmående ökar med hjälp av den individuella intuitionen.  Jag studerar vidare alla dessa områden.

Före var jag en importör och agent av många välkända, mest europeiska företag i Finland, Baltien och även Ryssland. Då lärde jag mig att iaktta och reagera i olika kulturella sammanhang.  Mina kunder var stora internationella eller inhemska bolag och små, även en-kvinnas företag. Jag tycker att jag såg mycket och nu vill jag hjälpa med allt det som jag inte kunde göra då.

Min grundskolning är ekonom, huvudämnen marknadsföring och personaladministration
(jag kunde då inte bestämma, vilkendera, så jag gjorde båda)