Ekspressiivinen taidetyöskentely


Ekspressiivinen taideterapia ja taidetyöskentely 

Ekspressiivinen taideterapia yhdistää eri taidemuotoja ja mahdollistaa näin monipuolisen kokemuksen. Ekspressiivinen taidetyöskentely aktivoi jokaisen ihmisen luontaisia ilmaisutaitoja ja monitaiteellisuutta. Olennaista on itse työskentelyprosessi ja sen eteneminen eikä niinkään lopputulos. Taidetöitä ei arvostella taiteellisten kriteereiden mukaan. Tärkeintä on ihmisen oma kokemus taiteen tekemisestä. Se antaa esteettisen, elämää vahvistavan ja rikastavan kokemuksen.

Ohjaamani ryhmät voivat olla kuva- kirjoitus- tai liikepainotteisia. Ryhmissä maalataan, kirjoitetaan tai liikutaan vapaasti omien taitojen ja rajojen mukaan. Taidetyöskentelyn herättämistä ajatuksista ja niiden yhteyksistä omaan elämään keskustellaan.  Nähdyksi tuleminen ja hyväksyvä kohtaaminen tekevät hyvää ihmisen mielelle.

Yksilötyöskentelyssä lähden asiakkaan tarpeista ja toiveista käsin työstämään yhdessä hänen kanssaan hänelle tärkeitä teemoja.

Tällä hetkellä voin ottaa lisää asiakkaita!  

Terapiatilani sijaitsevat sekä Helsingissä että Hangossa.


Ei kommentteja: